คำถาม : ชีววิธีลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์
  • ชีววิธี ที่ลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ มีอะไรบ้างครับ
  • Date : 22/12/2560 16:13:00
คำตอบ : ชีววิธีเป็นกรรมวิธีที่นำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น แมลง สัตว์ รวมถึงเชื้อจุลินทรีย์มาช่วยกำจัดศัตรูพืช ดังนั้นชีววิธีที่ลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก็คือการใช้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการยับยั้งหรือควบคุมจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคพืชให้ลดลง ซึ่งการจะเลือกว่าจะใช้จุลินทรีย์ชนิดใดหรือกรรมวิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ที่ต้องการกำจัดซึ่งมีความจำเพาะต่อเชื้อที่ใช้ควบคุมไม่เหมือนกัน ในส่วนของรายละเอียดสามารถสอบถามไปยังกรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงค่ะ