คำถาม : การสกัดว่านตาลเดี่ยว
  • การสกัดว่านตาลเดี่ยว โดยการปั่นและนำมาต้ม จะได้สารละลายออกมาหรือไม่คะ
  • Date : 15/12/2560 16:35:00
คำตอบ : ในการสกัดว่านตาลเดี่ยว หากมาปั่นแล้วเอาไปต้ม จากนั้นกรองเอาเฉพาะส่วนน้ำมาใช้ ส่วนของน้ำที่กรองได้นั้นจะเป็นสารสกัดน้ำซึ่งจะมีทั้งสารสำคัญและสารอื่นๆ ที่สามารถละลายน้ำได้ของว่านตาลเดี่ยวออกมาด้วยค่ะ