คำถาม : สารสำคัญในสมุนไพรที่ขับปัสสาวะ
  • สารสำคัญในสมุนไพรที่ขับปัสสาวะมีอะไรบ้างคะ อย่างเช่น เหง้าสับปะรด กับ ขลู่
  • Date : 15/12/2560 16:34:00
คำตอบ : ในต้นขลู่ พบสารสำคัญในกลุ่ม cauhatemone และ saponin และสารประเภทเกลือแร่ เช่น sodium chloride, potassium แต่ยังไม่มีการระบุว่าสารใดเป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ขับปัสสาวะของขลู่

สำหรับสับประรดยังไม่พบรายงานการวิจัยเกี่ยวข้องกับกลไกและสารสำคัญที่เกี่ยวของกับการออกฤทธิ์ขับปัสสาวะ พบเพียงรายงานการวิจัยว่าสารสกัดน้ำจากรากสับปะรดมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ และฤทธิ์ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณ sodium, potassium และ chloride ที่พบในสารสกัดค่ะ