คำถาม : สายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร
  • ฟ้าทะลายโจรมีการแยกสายพันธุ์ไหมคะ ถ้ามี แบ่งเป็นสายพันธุ์อะไรบ้าง
  • Date : 15/12/2560 16:33:00
คำตอบ : ฟ้าทะลายโจรมีเพียง 1 ชนิดค่ะ คือ ต้นที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees และไม่พบการแยกสายพันธุ์ของฟ้าทะลายโจรค่ะ