คำถาม : สมุนไพรลดไข้
  • มีสมุนไพรอะไรที่ใช้เช็ดตัวลดไข้นอกจากมะนาวไหมคะ แล้วสมุนไพรนั้นมีสารอะไรที่ช่วยทำให้ลดไข้ได้คะ
  • Date : 15/12/2560 16:31:00
คำตอบ : การใช้น้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวเช็ดตัวเป็นผลงานการวิจัยในหัวข้อเรื่อง “ประสิทธิผลของการใช้น้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวในการเช็ดตัวลดไข้ในผู้ป่วยเด็กที่รักษาในโรงพยาบาลนครพิงค์” ของโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ การผสมจะใช้มะนาว 1 ผล ต่อน้ำอุ่น 2 ลิตร โดยต้องผ่าและบีบมะนาวใต้น้ำเพื่อให้ได้น้ำมันจากผิวมะนาวด้วย ทางคณะผู้วิจัยได้อธิบายว่าน้ำมันผิวมะนาว จัดเป็นอโรมาเทอราปี น้ำมันหอมระเหยจากผิวมะนาวจะเพิ่มการไหลเวียนเลือดดีขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยสบายตัว จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีอาการไข้ลดลง อย่างไรก็ตามจากการสืบค้นงานวิจัยเพิ่มเติมยังไม่พบว่ามะนาวหรือสมุนไพรชนิดใดที่สามารถลดไข้โดยการนำมาเช็ดตัวค่ะ