คำถาม : ใบหม่อน ขมิ้นชัน ภูตะวัน
  • ใบหม่อนกับขมิ้นชัน ภูตะวัน(มีมั้ยคะ) มีคุณประโยชน์อะไรบ้าง
  • Date : 8/12/2560 16:49:00
คำตอบ : 1. ใบหม่อนมีฤทธิ์เด่นในการลดน้ำตาลในเลือด โดยสามารถนำมามาทำเป็นชา หรือทำเป็นผงรับประทานค่ะ โดยพบว่าการใช้ใบหม่อนในรูปแบบของชาชงให้ผลไม่ดีเท่ากับการใช้ในรูปของการรับประทานแคปซูลจากผงใบ เมื่อให้อาสาสมัครปกติที่มีระดับน้ำตาลในเลือดไม่เกิน 126 มก./ดล. โดยให้ดื่มชาใบหม่อน ขนาด 100 มล. (ใบหม่อน 2 ก. ชงในน้ำร้อน 100 มล. ทิ้งไว้ 12 นาที) หรือน้ำอุ่น ขนาด 100 มล. จากนั้น 30 นาทีให้หลัง ให้สารละลายซูโครส 75 ก. พบว่ากลุ่มที่ได้รับชาใบหม่อนมีแนวโน้มของระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่ากลุ่มที่ดื่มน้ำอุ่นซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม แต่ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีความแตกต่างในระดับของความไวต่ออินซูลิน แต่เมื่อให้ผู้ป่วยป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 และผู้ป่วยที่มีน้ำตาลในเลือดสูงและเสี่ยงเป็นเบาหวาน รับประทานแคปซูลผงใบหม่อนในขนาด 3-5.4 ก./วัน (แบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร) ติดต่อกัน 1- 3 เดือน จะช่วยให้ผู้ป่วยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้น ระดับน้ำตาล และระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดลดลง

2. ขมิ้นชัน มีฤทธิ์เด่นในการบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ตามคำแนะนำจากหนังสือสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ คือ รับประทานแคปซูลที่มีสารสำคัญ คือ curcuminoids ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก และน้ำมันระเหยง่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก ครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน นอกจากนี้ขมิ้นชันยังมีฤทธิ์ที่น่าสนใจและอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อบรรจุเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ คือ ฤทธิ์บรรเทาการอักเสบของข้อค่ะ

3. ภูตะวัน สำหรับต้นนี้ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลค่ะ