คำถาม : วิธีการสกัดชะเอมเทศ (ผง)
  • อยากทราบวิธีการสกัดชะเอมเทศ (ผง) ให้ได้สาร เlabridin ค่ะ มีวิธีอื่นนอกจากการใช้ ethyl acetate หรือไม่ค่ะ อาทิเช่น เอทานอล ,โพรพีลีนไกลคอล หรือสกัดโดยการเคี่ยวกับกะทิ,น้ำมัน และอยากทราบว่าใน ผงชะเอมเทศ ถ้าไม่นำมาสกัดก็จะไม่ได้สาร Glabridin ออกมาใช่ไหมค่ะ คือถ้าในผงชะเอมเทศมีสารนี้อยู่แล้วโดยไม่ต้องสกัดก็จะนำมาพอกหน้าเลยค่ะ และถ้าสามารถสกัดได้ก็จะนำไปผสมในเครื่องสำอางค่ะ อยากลองใช้สารสกัดชะเอมเทศดูค่ะว่าช่วยในเรื่องผิวขาวไหม เห็นคนพูดถึงกันเยอะ ขอขอบคุณมากๆ ค่ะ
  • Date : 8/12/2560 16:45:00
คำตอบ : ส่วนของรากชะเอมเทศมีสารสำคัญที่ชื่อ glabridin ที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ tyrosinase ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเม็ดสีของผิว ในการสกัดสาร glabridin นั้น สามารถเลือกใช้ตัวทำลายอื่นได้เช่นกัน แต่ตัวทำละลายที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปริมาณสารสำคัญที่สกัดได้ มีการศึกษาเปรียบเทียบการสกัดสาร glabidin จากผงรากชะเอมเทศ ปริมาณ 1 ก. ด้วยตัวทำละลายที่ต่างกัน 5 ชนิด ได้แก่ น้ำ เมทานอล เอทานอล อาซีโตไนไตรล์ (acetonitrile) และคลอโรฟอร์ม พบว่าในสารสกัด 70% เอทานอลพบปริมาณสาร glabridin มากที่สุด คือ 0.93 มก. รองลงมาคือเมทานอล และน้ำ โดยพบ 0.72 และ 0.18 มก. ตามลำดับ

โดยธรรมชาตินั้นในผงรากชะเอมเทศนั้นพบสาร glabridin รวมอยู่แล้ว แต่อยู่ในรูปที่ไม่ได้แยกออกมา เป็นสารเดี่ยวๆ ซึ่งหากนำผงชะเอมเทศไปใช้พอกหน้าเพื่อช่วยให้ผิวขาวอาจจะใช้ไม่ได้ผลเท่าแบบการใช้สารสกัด เนื่องจากปริมาณสารที่ได้รับมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบการใช้สารสกัดในปริมาณที่เท่ากัน