คำถาม : อินทผลัม
  • ผู้เป็นเบาหวานสามารถรับประทานอินทผลัมได้หรือไม่ มีผลต่อร่างกายหรือระดับน้ำตาลในเลือดหรือเปล่า หากทานเป็นประจำจะทำให้เกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้าง
  • Date : 30/11/2560 14:42:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยว่า อินทผลัมมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานได้ และในคนสุขภาพดีที่รับประทานผลอินทผลัมในขนาด 100 ก./วัน นาน 4 สัปดาห์ จะมีระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลง โดยไม่ส่งผลเสียต่อระดับน้ำตาลในเลือด แต่ยังไม่พบงานวิจัยในคนที่เป็นเบาหวาน ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะมีผลอย่างไรหรือไม่ต่อผู้ป่วยเบาหวาน แต่เนื่องจากในอินทผลัมมีน้ำตาลอยู่สูงมาก ซึ่งผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นอยู่แล้วที่จะต้องงดเว้นหรือลดการรับประทานน้ำตาล ดังนั้นควรงดหรือรับประทานได้ในปริมาณน้อยๆ นอกจากนี้ผลของอินทผลัมมีโปแทสเซียมสูง จึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีความบกพร่องในการขจัดโปแทสเซียมออกจากร่างกาย เช่น ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เบาหวาน และภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อป้องกันภาวะการมีโปแทสเซียมมากเกิน (hyperkalemia) ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง อินทผลัม...ผลไม้เพิ่มพลัง จากเวปไซต์ของสำนักงาน