คำถาม : สมุนไพรบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ
  • สมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ
  • Date : 30/11/2560 14:39:00
คำตอบ : สมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง โคคลาน ตำรับยาสหัสธารา กระชาย เป็นต้น สำหรับสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาใช้ภายนอก เช่น พริก และไพล เป็นต้น