คำถาม : สมุนไพรที่ให้สี แดง ม่วง น้ำเงิน
  • รบกวนสอบถามค่ะ มีสมุนไพรชนิดใดบ้างที่ให้สี แดง, ม่วง, น้ำเงิน และผสมลงในสบู่ที่มีค่า PH ประมาณ 10-11 แล้วไม่เปลี่ยนสี ขอบคุณค่ะ
  • Date : 30/11/2560 14:38:00
คำตอบ : สมุนไพรที่ให้สีแดง ได้แก่ ฝาง กระเจี๊ยบแดง หัวบีทรูท แก้วมังกรเนื้อสีแดง
สมุนไพรที่ให้สีม่วง ได้แก่ ข้าวเหนียวดำ ดอกอัญชันสีน้ำเงินผสมมะนาว
สมุนไพรที่ให้สีน้ำเงิน ได้แก่ ดอกอัญชัน
สีจากสมุนไพรเป็นสีจากธรรมชาติที่มาจากสารหลายๆ กลุ่ม ซึ่งมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความคงตัวของสารที่ทำให้เกิดสีเหล่านั้น เช่น ค่า pH อุณหภูมิ แสง และเวลา การนำสีมาผสมในสบู่ซึ่งมีความเป็นด่าง มีผลทำให้สีเปลี่ยนแปลงไปแน่นอน และที่สำคัญคือสีจากพืชมักไม่คงตัว สีอาจเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่เก็บผลิตภัณฑ์