คำถาม : ตัวทำละลาย
  • สารชนิดใดเป็นตัวทำละลาย สารสกัดน้ำมันหอมระเหย พอดีผมจะเอาไปผสมกับน้ำทำงานวิจัยคับขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ
  • Date : 24/11/2560 16:22:00
คำตอบ : ตัวทำละลายสำหรับน้ำมันหอมระเหย มีหลายชนิดซึ่งจะเลือกใช้ตัวไหนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำผสมแอลกอฮอล์ DMSO หรือละลายในน้ำมัน เช่น น้ำมันแร่ น้ำมันสวีท อัลมอนด์ น้ำมันมะกอก น้ำมันเม็ดองุ่น น้ำมันงา เป็นต้น

อ้างอิง : หนังสือตำราวิชาการ สุคนธบำบัด