คำถาม : ข้อมูลสารกลุ่มสำคัญในสมุนไพร
  • รบกวนทางศูนย์ข้อมูลสมุนไพรช่วยส่งข้อมูล สารสำคัญในกลุ่มใหญ่ ของสมุนไพร ขมิ้นชัน ไพล ใบบัวบก และ กระชายดำ เพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงรายงานที่ถูกต้องค่ะ ขมิ้นชัน มีสารสกัดอยู่ในกลุ่ม curcuminoids และอื่นๆถ้ามี ขอบคุณค่ะ
  • Date : 24/11/2560 16:19:00
คำตอบ : ขมิ้นชัน : สารในกลุ่ม curcuminoids ได้แก่ curcumin และอนุพันธ์ของ curcumin และน้ำมันหอมระเหย
ไพล : น้ำมันหอมระเหย curcumin, cassumunarins, (E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl) butadiene (DMPBD) (E)-4 (3,4-dimethylphenyl) but-3-en-l-ol
ใบบัวบก : สารกลุ่มTriterpenes ได้แก่ asiatic acid และ madecassic acid และอนุพันธ์ของ triterpene ester glycoside ได้แก่ asiaticoside และ madecassoside
กระชายดำ : น้ำมันหอมระเหย สารกลุ่มฟลาโวน (flavones) เช่น 5,7-dimethoxyflavone, 5,7,4-trimethoxyflavone, 5,7,3,4-tetramethoxyflavone และ 3,5,7,3,4-pentamethoxyflavone กลุ่มสารแอนโทไซยานิน (anthocyanins) และสารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds)

หากต้องการข้อมูลไปอ้างอิงในรายงาน เนื่องจากรายละเอียดของแต่ละต้นมีมากพอสมควรที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลของสำนักงานฯ ดังนั้นรบกวนมาสืบค้นด้วยตนเองจะดีกว่าค่ะ