คำถาม : การสกัดเสลดพังพอน ฟ้าทะลายโจร
  • การสกัดเสลดพังพอน ฟ้าทะลายโจร โดยวิธีการทอดในน้ำมัน สามารถทำได้หรือไม่ และได้สารสำคัญออกมาใช่มั้ยคะ
  • Date : 24/11/2560 16:17:00
คำตอบ : - ฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ได้สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ มักจะใช้วิธีสกัดด้วยอัลกอฮอล์ เช่น เมทานอล เอทานอล การสกัดด้วยวิธีการทอดในน้ำมัน อาจจะไม่ได้สารสำคัญออกมา และทำให้สารสลายตัวได้ เนื่องจากความร้อน

- เสลดพังพอน สามารถสกัดด้วยวิธีทอดในน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวได้ โดยใช้ไฟอ่อนๆ