คำถาม : หมามุ่ย
  • หมามุ่ย ต่างจากหมามุ่ยอินเดียไหมครับ และผลทางยาต่างกันไหมครับ เห้นคนทำหมามุ่ยอินเดียมาขายเยอะ ในขณะที่ อย. บอกว่าไม่อนุมัติให้ใช้ ที่ GPO ทำมา ใช้หมามุ่ยไทยใช่ไหมครับ
  • Date : 17/11/2560 16:41:00
คำตอบ : หมามุ่ยหรือหมามุ่ยไทย (Mucuna pruriens (L.) DC. var. pruriens) กับหมามุ่ยอินเดีย (Mucuna pruriens (L.) DC. var. utilis) จะมีลักษณะต้นคล้ายกัน แต่แตกต่างที่ลักษณะฝักและเมล็ด โดยหมามุ่ยอินเดียฝักจะมีขนาดใหญ่ ขนสั้น และไม่คันเวลาสัมผัส เมล็ดมีสีขาวและสีดำ ส่วนหมามุ่ยไทยมีฝักขนาดเล็กและขนยาว และคันเวลาสัมผัสโดนขนเมล็ดมีขนาดเล็กและใหญ่ แต่มีสีดำเพียงสีเดียว

- ข้อมุลรายงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีออกมา จะเป็นของหมามุ่ยอินเดีย ส่วนของหมามุ่ยไทย ยังไม่พบรายงานเรื่องการทดสอบฤทธิ์หรือการหาปริมาณสารสำคัญ จึงยังตอบไม่ได้มีว่ามีฤทธิ์เหมือนหรือต่างจากของอินเดีย

- อย. ไม่ใช่ไม่อนุมัติให้ใช้ แต่ไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนซึ่งปัจจุบันสมุนไพรจะขึ้นทะเบียนได้ใน 2 หมวด คือ เป็นยา หรือเป็นอาหาร ซึ่งหมามุ่ยไม่สามารถขึ้นได้ทั้ง 2 รายการ เนื่องจากถ้าเป็นอาหารต้องเคยมีการใช้รับประทานเป็นมานานแล้ว ถ้าเป็นยาต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนและข้อมูลด้านความเป็นพิษ ซึ่งหมามุ่ยยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ทั้ง 2 รายการ

- ไม่ใช่ GPO น่าจะเป็น รพ. อภัยภูเบศร ซึ่งก็ใช้หมามุ่ยอินเดีย