คำถาม : จิงจูฉ่ายรักษามะเร็ง
  • จิงจูฉ่ายรักษามะเร็งได้จริงหรือครับ
  • Date : 9/11/2560 17:17:00
คำตอบ : จิงจูฉ่าย (Artemisia vulgaris var. indica) มีรายงานวิจัย พบว่าน้ำคั้นจากใบ สารสกัดเอทานอล สารสกัดไดคลอโรมีเทน และสารสกัดปิโตเลียมอีเทอร์ มีฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเต้านม (SKBR-3) และเซลล์มะเร็งรังไข่ได้ และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แต่เป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง ยังไม่พบการศึกษาในคน ดังนั้นอาจต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อมาสนับสนุนว่า สามารถใช้รักษามะเร็งได้จริงหรือไม่