คำถาม : สมุนไพรอะไรบ้างที่มีผลต่อไต
  • อยากทราบว่าสมุนไพรอะไรบ้างที่มีผลต่อไต คนเป็นโรคไตต้องระวังอะไร สมุนไพรอะไรบ้างคะ
  • Date : 7/11/2560 17:09:00
คำตอบ : สมุนไพรหลายชนิดที่มีรายงานพบว่า เป็นพิษต่อไต เช่น มะเฟือง มะขามแขก ชะเอมเทศ ฟ้าทะลายโจร หญ้าหวาน เป้นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและระยะเวลาที่ใช้สมุนไพรด้วย กรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคไต ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์แผนปัจจุบันอย่างใกล้ชิด และไม่แนะนำให้ใช้สมุนไพรเสริมในการรักษาอาการ เนื่องจากไตทำหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกาย การใช้สมุนไพรเสริมอาจจะยิ่งไปเพิ่มภาระให้ตับและไตทำงานมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับอาการของโรคที่เป็นอยู่