คำถาม : ขมิ้นชัน ทานแล้วมีผลกับไตหรือเปล่า
  • ขมิ้นชัน ทานแล้วมีผลกับไตหรือเปล่าครับ
  • Date : 31/10/2560 17:13:00
คำตอบ : ขมิ้นชัน มีสารสำคัญคือเคอร์คูมิน ซึ่งมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และต้านการอักเสบ นอกจากนี้มีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารเคอร์คูมินมีฤทธิ์ป้องกันการทำลายไตจากโรคเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง และจากยาปฏิชีวนะและสารที่เป็นพิษต่อไต ขมิ้นชันจึงอาจช่วยป้องกันภาวะไตเสื่อมได้ อย่างไรก็ตามหากเป็นโรคไต และต้องการรับประทานควรปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษา และควรตรวจเลือดดูการทำงานของไตทุกๆ 3 เดือน

เอกสารอ้างอิง :
1. Renoprotective effect of the antioxidant curcumin: Recent findings. Redox Biol. 2013; 1(1): 448–456.
2. Curcumin and Chronic Kidney Disease (CKD): Major Mode of Action through Stimulating Endogenous Intestinal Alkaline Phosphatase. Molecules 2014, 19, 20139-20156; doi:10.3390/molecules191220139