คำถาม : ผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีออกแล้วจะทานขมิ้นชันได้ไหม
  • ผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีออกแล้วจะทานขมิ้นชันได้ไหม
  • Date : 30/10/2560 17:10:00
คำตอบ : ขมิ้นชันห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี แต่ถ้าผ่าตัดออกไปแล้ว ก็ใช้ได้ค่ะ