คำถาม : สรรพคุณอบเชย
  • สรรพคุณอบเชยทราบด้วย ขอบคุณครับ
  • Date : 29/10/2560 17:01:00
คำตอบ : สรรพคุณตามตำรายาไทยของอบเชย มีดังนี้
- ราก ขับลมในลำไส้ แก้ลมวิงเวียน แก้ปวดมวนในท้อง แก้เสมหะ แก้กระหาย ทำให้ชุ่มคอ และถ่ายโลหิต
- รากและใบ แก้ไข้ ในสตรีหลังคลอดบุตรใหม่ๆ
- เถา แก้ลมวิงเวียน บำรุงหัวใจ แก้ปวดมวนในท้อง
- เปลือกต้น บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ ขับผายลม บำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย แก้ไข้สันนิบาต แก้บิด แก้ลมอัณธฤกษ์ แก้พิษร้อน แก้ลมอัมพาต แก้ปวดศีรษะ แก้ธาตุไม่ปกติ ช่วยย่อยอาหาร แก้โทษน้ำคาวปลา
- เนื้อไม้ ขับเหงื่อ แก้ไข้
- ไม่ระบุส่วนที่ใช้ บำรุงธาตุ บำรุงหัวใจ บำรุงกำลังแก้อ่อนเพลีย ขับลม แก้ไข้ แก้พิษร้อน แก้ลมอัมพาต แก้ไข้จับ แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้เสมะอันเกิดในกองสันนิบาต แก้ลมวิงเวียน แก้บิด แก้ปวดศีระษะ ครรภ์รักษา

อบเชยมี รายงานการวิจัยทางคลินิกที่บ่งชี้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับผงอบเชยขนาด 1, 3 และ 6 ก./วัน นาน 40 วันหรือแคปซูลของสารสกัดน้ำจากอบเชย (เทียบเท่ากับอบเชยขนาด 3 ก./วัน) นาน 4 เดือน และอาสาสมัครที่มีค่าระดับน้ำตาลในเลือด (fasting blood glucose) ระหว่าง 100-125 มก./ดล. เมื่อรับประทานสารสกัดน้ำของอบเชย (Cinnulin PF®) ครั้งละ 2 แคปซูล (250 มก./แคปซูล) วันละ 2 ครั้ง (เทียบเท่ากับผงอบเชย 10 ก.) นาน 12 สัปดาห์ พบว่าค่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลง โดยไม่พบอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาถึงการใช้อบเชยร่วมกับยารักษาเบาหวาน กลับให้ผลที่แตกต่างไป โดยผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานผงอบเชยวันละ 1.5 ก. ร่วมกับยา metformin หรือ sulfonylurea หรือรับประทานอบเชยวันละ 1 ก. (ครั้งละ 1 แคปซูล (500 มก./แคปซูล) วันละ2 ครั้ง เช้า-เย็น) ร่วมกับการใช้ยารักษาเบาหวานและยาลดไขมัน นาน 3 เดือน พบว่าค่าระดับน้ำ ตาลสะสม อินซูลิน ระดับไขมัน และน้ำตาลใน เลือดที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีความแตกต่างกับผู้ป่วยที่ได้รับเพียงยารักษาเบาหวานและยาลดไขมันเพียงอย่างเดียว แสดงให้เห็นว่าการรับประทานอบเชยร่วมกับยารักษาเบาหวาน อบเชยไม่ได้มีผลช่วยให้ระดับน้ำตาล ในเลือดลดลงแต่อย่างใด

สรุปได้ว่า อบเชยมีแนวโน้มที่อาจที่อาจมีประโยชน์ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 แต่เนื่องจากการศึกษาทางคลินิกยังมีน้อยและไม่ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้ยาสำหรับรักษาโรคเบาหวานร่วมด้วย นอกจากนี้ในรายงานการวิจัยที่กล่าวมาไม่ได้ระบุชี้ชัดถึงสายพันธุ์ของต้นอบเชยที่ใช้ เพราะอบเชยหรือ cinnamon นั้นมีสายพันธุ์ทั้งหมดประมาณ 250 ชนิด แต่ละชนิดมีชื่อวิทยาศาสตร์ที่ไม่ตรงกัน ซึ่งชนิดที่มีรายงานว่ามีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แก่ อบเชยจีน อบเชยเทศ และอบเชยลังกา ดังนั้นจึงไม่แนะนำ ให้รับประทานเพื่อรักษาเบาหวานในขณะนี้ จนกว่าจะมีผลการวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดเพียงพอ ผู้ป่วยควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับระดับปกติมากที่สุด ด้วยการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และใช้ยาลดน้ำตาลอย่างถูกต้อง