คำถาม : เมื่อไหร่เราถึงควรจะทานฟ้าทลายโจร
  • เมื่อไหร่เราถึงควรจะทานฟ้าทลายโจร ทานเป็นประจำดีหรือไม่
  • Date : 28/10/2560 16:51:00
คำตอบ : ควรรับประทานเมื่อจำเป็น เช่น ป่วย หรือเริ่มมีอาการหนาวๆร้อนๆ คล้ายจะเป็นไข้หวัด ให้ รับประทานครั้งละ 1.5 – 3 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน ติดต่อกันไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี้เพราะว่า ภูมิปัญญาถือว่าฟ้าทะลายโจร เป็นยาเย็น อาจทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ แขนขาชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือความเข้มข้นของเลือดลดลง อาการต่างๆ เหล่านี้สามารถกลับมาสู่ปกติได้เมื่อหยุดยา และจากงานวิจัยพบว่าสารสำคัญ 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide (AP3) ปริมาณสูง อาจทำให้เกิดอาการของความดันเลือดต่ำ เพราะมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดและลดอัตราการเต้นของหัวใจได้ดีที่สุด