คำถาม : สมุนไพรช่วยรักษาเบาหวาน
  • สมุนไพรช่วยรักษาเบาหวาน
  • Date : 27/10/2560 16:45:00
คำตอบ : พืชสมุนไพรหลายชนิดมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด เช่น ฟ้าทะลายโจร กระเทียม หอม ฝรั่ง เป็นต้น ซึ่งรายงานการวิจัยส่วนใหญ่ทำในสัตว์ทดลอง ส่วนรายงานการวิจัยทางคลินิกที่แสดงผลดังกล่าว เช่น
1) ว่านหางจระเข้ ทำการทดลองโดยให้น้ำว่านหางจระเข้ความเข้มข้น 80% ขนาด 1 ข้อนโต๊ะ วันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและก่อนนอน ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน glibenclamide 5 มก. จำนวน 2 เม็ด เป็นเวลา 42 วัน พบว่ามีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดีกว่าการใช้ glibenclamide 5 มก. จำนวน 2 เม็ด เพียงอย่างเดียว
2) มะระขี้นก จากหนังสือคู่มือสมุนไพรฉบับย่อ (1) พบว่าการใช้ผลสดขนาด 50 กรัม/วัน มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด แต่ห้ามรับประทานผลสุก (สีส้มแดง) เพราะมีพิษและทำให้คลื่นไส้อาเจียน
3) กระเทียม จากหนังสือคู่มือสมุนไพรฉบับย่อ (1) พบว่าผู้ป่วยเบาหวานรับประทานกระเทียมผงขนาด 800 มก./วัน นาน 4 สัปดาห์ พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลง
4) ถั่วเหลือง มีรายงานการวิจัยพบว่าเมื่อผู้ป่วยโรคอ้วนและโรคเบาหวาน รับประทานอาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบแทนที่อาหารปกติสำหรับผู้ป่วยเป็นระยะ 12 เดือน โดย 5 วันแรก ให้ทานอาหารถั่วเหลืองจำนวน 3 มื้อต่อวัน หลังจากนั้นลดลงเหลือ 2 มื้อ/วัน หรือ 1-2 มื้อ/วัน และเมื่อทำการวัดผลพบว่าอาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบ สามารถลดน้ำหนักตัวและลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าอาหารปกติสำหรับผู้ป่วย
5) โสมคน มีรายงานการวิจัยพบว่าการใช้โสมคนขนาด 200 มก. , 400 มก. ให้ผลลดระดับน้ำตาลในเลือดได้