คำถาม : น้ำย่านางดื่มมากๆ
  • น้ำย่านางดื่มมากๆ มีผลเสียหรือไม่
  • Date : 25/10/2560 17:13:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานการศึกษาทางคลินิก รวมทั้งข้อมูลด้านความเป็นพิษในคน แต่เนื่องจากมีรายงานพบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ในใบย่านาง ดังนั้น หากรับประทานปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเกิดผลเสียจากสารอัลคาลอยด์ได้ และต้องระมัดระวังในผู้ที่มีภาวะตับและไตบกพร่อง
สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=7