คำถาม : ใบทุเรียนเทศ ช่วยต้านมะเร็งได้มั้ย
  • สวัสดีค่ะ ขอถามว่าใบทุเรียนเทศ ช่วยต้านมะเร็งได้มั้ยคะ
  • Date : 23/10/2560 15:15:00
คำตอบ : งานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของใบทุเรียนเทศ พบว่า สารสกัดจากใบทุเรียนเทศมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับอ่อน มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมากได้ แต่งานวิจัยทั้งหมดเป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) ยังไม่พบงานวิจัยในคน การศึกษาเรื่องความเป็นพิษ และรายงานการเกิดพิษ มีรายงานวิจัยในหนู พบว่า การได้รับสารสกัดส่วนใบในปริมาณสูง อาจมีผลต่อไต ดังนั้น จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าการดื่มน้ำต้มจากใบทุเรียนเทศจะสามารถรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับประทานได้ อย่างไรก็ตาม การรับประทานในปริมาณสูงควรระวังในเรื่องของไต และที่สำคัญผู้ป่วยควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก บทความเรื่อง “ใบทุเรียนเทศรักษามะเร็งได้ (จริงหรือ?) … ที่นี่มีคำตอบ” ตาม link นี้ค่ะ http://tinyurl.com/qj7pjo9