คำถาม : สมุนไพรแก้โรคเบาหวาน
  • เรียนถามสมุนไพรแก้คนที่เป็นโรคเบาหวานหน่อยครับ
    ชาสมุนไพรที่มีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดมีหลายต้น เช่น ชาใบกระเพรา ชาใบหม่อน ชาผลมะระขี้นก ชาใบปัญจขันธ์ เป็นต้น

  • Date : 21/10/2560 15:04:00
คำตอบ : ข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสมุนไพรต่างๆ มีดังนี้
กะเพรา มีรายงานการวิจัยว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มีประวัติต้องเพิ่มอินซูลินและยา tolbutamide เมื่อให้รับประทานน้ำต้มจากกะเพราทั้งต้น ขนาด 24 ออนซ์ ทุกวัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีระดับน้ำตาลในเลือดและปัสสาวะคงที่ในแต่ละวัน และผลยังคงต่อเนื่อง 30-60 วัน หลังจากหยุดรับประทานสารสกัดแล้ว ในคนปกติที่รับประทานสารสกัดเดียวกันนี้ ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงจากปกติเช่นกัน ส่วนอีกการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งรับประทานผงใบกะเพรา ขนาด 2.5 ก./คน พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลง และระดับคอเลสเตอรอลลดลงเล็กน้อย
หม่อน เมื่อรับประทานผงใบหม่อน ขนาด 1.8 ก. วันละ 3 ครั้ง ร่วมกับน้ำ เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าผู้ป่วยจะมีระดับน้ำตาลและค่าระดับน้ำตาลสะสมลดลง ขณะที่ในคนปกติจะไม่มีผล อาสาสมัครสุขภาพดีที่รับประทานผงใบหม่อนซึ่งมีสาร 1-deoxynojirimycin สูง ขนาด 0.4, 0.8 และ 1.2 ก. (ปริมาณสาร 1-deoxynojirimycin เทียบเท่ากับ 6, 12 และ 18 มก. ตามลำดับ) จากนั้นให้สารละลายซูโคส (50 ก. ในน้ำ 100 ซีซี) พบว่าผงใบหม่อนขนาด 0.8 และ 1.2 ก. มีผลลดระดับน้ำตาลและการหลั่งอินซูลินในเลือดได้
ปัญจขันธ์ เมื่อให้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รับประทานชาชงใบปัญจขันธ์ ขนาด 6 ก./วัน (วันละ 2 ครั้งๆ ละ 3 ก.) ก่อนอาหารเช้าและเย็น 30 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้
มะระขี้นก เมื่อให้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รับประทานผงแห้งผลมะระขี้นกขนาด 5 ก. แบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 21 วัน พบว่าสามารถระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 25%