คำถาม : บอระเพ็ดแห้ง
  • บอระเพ็ดแห้ง ทำอะไรได้บ้างคะ สรรพคุณทางยา
  • Date : 17/10/2560 17:03:00
คำตอบ : บอระเพ็ดเป็นไม้เถาเกาะตามต้นไม้ สรรพคุณตามตำรายาไทยคือ ใช้ราก เจริญอาหาร ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ ต้นและเถาแก้ไข้ทุกชนิด แก้ร้อนใน เป็นต้น เนื่องจากมีรสขมจึงนิยมใช้เป็นยาเจริญอาหาร โดยใช้ในปริมาณน้อย ส่วนข้อมูลงานวิจัยที่มีการศึกษา เช่น ลดน้ำตาลในเลือด ลดการอักเสบ ลดไข้ เป็นต้น

มีรายงานการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลอง และรายงานการใช้ในคนพบว่าการใช้บอระเพ็ดในขนาดสูงและติดต่อกันนานจะเป็นพิษต่อตับ และมีรายงานการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าเมื่อให้อาสาสมัครสุขภาพดี 12 ราย กินบอระเพ็ดขนาด 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง นาน 8 สัปดาห์ พบว่าแนวโน้มทำให้ระดับเอนไซม์ในตับเพิ่มขึ้น แสดงว่ามีแนวโน้มจะทำให้เกิดพิษต่อตับ