คำถาม : สมุนไพรกับผู้ป่วยโรคไต
  • อยากทราบว่าสมุนไพรที่ใช้กันอยู่ในบัญชียาหลัก มีสมุนไพรตำรับใดบ้าง ที่ห้ามใช้อย่างเด็ดขาด หรือใช้ได้แต่มีปริมาณจำกัดต่อวันต้องไม่เกินเท่าใด ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง stage 4 และ 5 เช่น มะขามแขก ขมิ้นชัน ฟ้าทลายโจร เป็นต้น
  • Date : 14/10/2560 12:41:00
คำตอบ : เนื่องจากเป็นภาวะไตวายเรื้อรัง ระยะ 4- 5 ซึ่งไตทำงานได้น้อย ไม่แนะนำให้รับประทานสมุนไพรค่ะ ส่วนสมุนไพรที่มีฤทธิ์ปกป้องไต ได้แก่

ขมิ้นชัน มีสารสำคัญคือเคอร์คูมิน ซึ่งมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และต้านการอักเสบ นอกจากนี้มีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารเคอร์คูมินมีฤทธิ์ป้องกันการทำลายไตจากโรคเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง และจากยาปฏิชีวนะและสารที่เป็นพิษต่อไต ขมิ้นชันจึงอาจช่วยป้องกันภาวะไตเสื่อมได้ อย่างไรก็ตามหากมีภาวะไตวายเรื้อรังระยะ 4-5 ซึ่งเป็นระยะที่ไตทำงานได้น้อยกว่าร้อยละ 30 หากต้องการรับประทานควรปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษา และควรตรวจเลือดดูการทำงานของไตทุกๆ 3 เดือน