คำถาม : รักษาเข่าเสื่อม
  • เป็นเข่าเสื่อมทั้งสองข้างค่ะ ตอนนี้มีขมิ้นชันแคปซูลอยู่ อยากทราบว่าทานยังไงคะ ทานวันละกี่ mg.
  • Date : 14/10/2560 12:32:00
คำตอบ : ขมิ้นชัน ถ้าจะรับประทานในกรณีรักษาข้อเข่าเสื่อม ต้องรับประทานในรูปของสารสกัดขมิ้นชัน ซึ่งถ้าเป็นสารสกัดขมิ้นชัน รับประทานครั้งละ 2 เม็ด 3 เวลา เม็ดละ 250 มก. รวมวันละ 1,500 มก. รับประทานต่อเนื่องไม่เกิน 4 สัปดาห์ ตามงานวิจัยของ รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ. ศิริราช ที่ได้ทดสอบกับผู้ป่วย

ในส่วนขององค์การเภสัชกรรม ได้มีผลิตภัณฑ์ของขมิ้นชันมาจำหน่าย โดยใช้ชื่อว่า Antiox ซึ่งเป็นสารสกัดขมิ้นชันเช่นเดียวกัน