คำถาม : สาละอินเดีย
  • อยากทราบประโยชน์ทางยาของต้นสาละอินเดีย Shorea robusta ขอบคุณครับ
  • Date : 10/10/2560 16:47:00
คำตอบ : สาละอินเดีย มีสรรพคุณยา เช่น ยางใช้เป็นยาสมานแผล ห้ามเลือด แก้โรคผิวหนัง ตุ่ม พุพอง โรคซิฟิลิส โกโนเรีย วัณโรค ท้องร่วง บิด หูอักเสบ ผล ใช้แก้โรคท้องเสีย ท้องร่วง เป็นต้น นอกจากนี้มีรายงานการวิจัยพบว่ายางจากต้นสาละอินเดีย สามารถช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ต้านการอักเสบ ลดไข้ แก้ปวด

เอกสารอ้างอิง :
1.Yaseen Khan M, Ali SA, Pundarikakshudu K. Wound healing activity of extracts derived from Shorea robusta resin. Pharm Biol. 2016;54(3):542-8.
2.Wani TA, Chandrashekara HH, Kumar D, Prasad R, Sardar KK, Kumar D, Tandan SK. Anti-inflammatory and antipyretic activities of the ethanolic extract of Shorea robusta Gaertn. f. resin. Indian J Biochem Biophys. 2012 Dec;49(6):463-7.