คำถาม : สมุนไพรที่ใช้แก้ปวดเมื่อย..
  • สอบถามสมุนไพรที่ใช้แก้ปวดเมื่อย ฟกช้ำ แมลงกัดต่อย สมานแผล วิงเวียนศีรษะ ในรูปแบบที่ใช้ทาค่ะ ว่ามีชนิดใดบ้าง และมีกรรมวิธีในการดึงตัวยาสำคัญออกมาจากสมุนไพรในรูปแบบใดได้บ้าง
  • Date : 9/10/2560 16:46:00
คำตอบ : สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย ฟกช้ำ ได้แก่ ไพล (น้ำมันไพล สกัดด้วยการทอดเหง้าไพลในน้ำมันพืช หรือการกลั่นด้วยไอน้ำ) สมุนไพรแก้แมลงกัดต่อย ได้แก่ เสลดพังพอนตัวเมีย (ใบ สกัดด้วยเอทานอล) และสมุนไพรสมานแผล ได้แก่ ว่านหางจระเข้ (ใช้วุ้น) น้ำมันมะพร้าว และบัวบก (ใช้ใบ ตำแล้วนำมาพอกแผล หรือใช้สกัดเอทานอล)