คำถาม : ใบย่านาง ใบหนาด
  • สวัสดีครับ ขอทราบฤทธิ์และโทษ เนื่องจากการกินติดต่อกันนานของสมุนไพร ดังนี้ครับ
    1.ใบย่านาง 2.ใบหนาด
    ขอบคุณครับ

  • Date : 8/10/2560 17:04:00
คำตอบ : สามารถอ่านข้อมูลเรื่องย่านางตาม link ด้านล่างเลยค่ะ
http://www.medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=7
ส่วนข้อมูลของใบหนาดยังมีการศึกษาไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในสัตว์ทดลอง เช่น ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านอนุมูลอิสระ ลดไขมันในเลือด เป็นต้น ส่วนการศึกษาความเป็นพิษยังไม่มีการศึกษาวิจัยค่ะ