คำถาม : ขี้เหล็กแคปซูล
  • รับประทาน ขี้เหล็กแคปซูล วันละ 2 เม็ดก่อนนอน เพื่อให้นอนหลับจะมีอันตรายต่อร่างกายไหมคะ
  • Date : 8/10/2560 16:55:00
คำตอบ : ขี้เหล็กที่ชื่อว่า barakol มีฤทธิ์คลายเครียด ทำให้นอนหลับ และต้านการชัก แต่เนื่องจากมีรายงานว่ายาเม็ดแคปซูลใบขี้เหล็กทำให้เกิดอาการตับอักเสบในผู้ป่วยที่รับประทานยานี้ขนาด 20 - 40 มิลลิกรัม ติดต่อกันนาน 7 - 60 วัน เพื่อให้นอนหลับ โดยพบว่าทำให้เกิดภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน คลื่นไส้อาเจียน ตัว-ตาเหลือง และพบว่าสาร barakol เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดพิษดังกล่าว ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประกาศยกเลิกการใช้ขี้เหล็กในรูปแบบของยาเดี่ยว แต่อนุญาตให้ใช้เป็นยาตำรับเท่านั้น การรับประทานขี้เหล็กอย่างปลอดภัย แนะนำให้รับประทานในรูปของอาหารจะดีที่สุด เนื่องจากการใช้เป็นอาหาร จะมีการต้มน้ำทิ้งหลายครั้งเพื่อลดความขม ทำให้ปริมาณสาร barakol เจือจางหรือลดลงอยู่ในขนาดที่ไม่ก่อให้เป็นพิษ