คำถาม : ประโยชน์ของกระชาย
  • อยากสอบถาม เกี่ยวกับประโยชน์ของกระชาย ในเรื่อง ลดอาการปวดข้อ ใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าค่ะ
  • Date : 8/10/2560 16:53:00
คำตอบ : กระชาย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ รูมาตอยด์ เกาท์ ช่วยขับลม แก้ท้องอืด ปวดท้อง และโรคกระเพาะ โดยมีรายงานฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สัมพันธ์กับการช่วยลดอาการปวดข้อคือ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยพบว่าสารสกัดจากรากกระชายและสาระสำคัญที่พบมีฤทธิ์ลดการอักเสบในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบที่หูด้วย 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA) นอกจากนี้มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสารสื่อกลางการอักเสบ ได้แก่ nitric Oxide (NO), prostaglandin E2 (PGE2), tumour Necrosis Factor Alpha (TNF-α), interleukin-1β (IL-1β), และ interleukin-6 (IL-6) และพบว่าสาร cardamonin ที่พบในกระชายมีฤทธิ์ลดอาการปวด อักเสบและการทำลายข้อในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก :
1. Eng-Chong T, Yean-Kee L, Chin-Fei C, Choon-Han H, Sher-Ming W, Li-Ping CT, Gen-Teck F, Khalid N, Abd Rahman N, Karsani SA, Othman S, Othman R, Yusof R. Boesenbergia rotunda: From Ethnomedicine to Drug Discovery. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:473637. doi: 10.1155/2012/473637.
2. Voon FL, Sulaiman MR, Akhtar MN, Idris MF, Akira A, Perimal EK, Israf DA, Ming-Tatt L. Cardamonin (2,4-dihydroxy-6-methoxychalcone) isolated from Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. inhibits CFA-induced rheumatoid arthritis in rats. Eur J Pharmacol. 2017;794:127-134.