คำถาม : ชาสมุนไพร
  • การดื่มชาสมุนไพรทุกเช้าจะมีผลอะไรบ้างคะ
  • Date : 7/10/2560 16:33:00
คำตอบ : ไม่ทราบว่าดื่มชาสมุนไพรต้นใดคะ แต่ถ้าดื่มแบบไม่เข้มข้นมากก็ไม่น่าจะมีผลอะไร แต่ก็ควรมีการหยุดเว้นช่วงบ้างค่ะ