คำถาม : ยาแก้ไอมะแว้ง
  • ยาแก้ไอมะแว้งลดฤทธิ์ warfarin ?
  • Date : 7/10/2560 16:21:00
คำตอบ : จากข้อมูลการศึกษาวิจัย ไม่มีข้อมูลสนับสนุนว่ามะแว้งลดฤทธิ์ของ warfarin ค่ะ