คำถาม : ถ่านไม้ไผ่ charcoal
  • สอบถามเรื่อง ถ่านไม้ไผ่ charcoal เป็นสารที่ดูดซิมสารพิษ นอกจากทำเป็นเครื่องสำอางแล้ว สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูดซึมสารพิษกับผิวหนังคนเราได้รึปล่าวคะ
  • Date : 6/10/2560 15:45:00
คำตอบ : ผงถ่าน หรือถ่านกัมมันต์หรือ activated charcoal สามารถผลิตได้จากวัสดุใดๆ ก็ได้ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักไม่ว่าจะเป็นไม้ต่างๆ เช่นไม้ไผ่ กะลามะพร้าว ขี้เลื่อย และถ่านหิน โดยผ่านความร้อนสู่งจนกลายเป็นคาร์ ที่มีรูพรุนสูง และบดให้เป็นผลละเอียด ทำให้มีคุณสมบัติที่สำคัญคือมีรูพรุนขนาดเล็กสูง และมีพื้นผิวสัมผัสสูงถึง ประมาณ 500 ถึง 1,500 ตารางเมตร ต่อ 1 กรัม ขึ้นกับเกรดของผงถ่าน โดยมีคุณสมบัติที่ดูดจับสารอินทรีย์ด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์ (van der Waals force) ระหว่างสารอินทรีย์กับคาร์บอนหรือถ่าน และการที่มีรูพรุนและพื้นที่ผิวจำนวนมากจึงดูดซับสารพิษ และสารต่างๆได้มาก activated charcoal ถึงถูกใช้เป็นองค์ประกอบในเครื่องกรองน้ำ และใข้ทางยาสำหรับดูดซับสารพิษต่างๆ ในทางเดินอาหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สารบางอย่างที่ไม่สามารถดูซับด้วยผงถ่านได้ เช่นสารเคมีประเภทแอมโมเนีย กรดแก่ เบสแก่ โลหะและสารอนินทรีย์อย่างโซเดียม เหล็ก ตะกั่ว และสารพิษเช่น ไซยาไนด์ แอลกอฮอล์ และมาลาไทออน เป็นต้น นอกจากนี้ความสามารถในการดูดซับสารต่างๆ ของผงถ่านมีจำกัดหากมีการดูดซับสารไว้แล้วประสิทธิภาพจะต่ำลง ดังนั้นการนำผงถ่านมาใส่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ทั้งสบู่ โฟมล้างหน้า โคลนมาร์คหน้า ครีม โลชั่น ซึ่งมีองค์ประกอบของสารอินทรีย์ น้ำมันต่างๆ ที่ใช้เป็นในตำรับ อาจทำให้ประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมัน สิ่งสกปรกหรือ สารพิษต่างๆ ที่ผิวหนังลดลง ซึ่งคุณสมบัติกำจัดสิ่งสกปรกต่างๆ เหล่านั้นแท้จริงแล้วอาจมาจากองค์ประกอบอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์ เช่นสารชะล้าง และสารลดแรงตึงผิวต่างๆ หรือการที่ผงถ่านเป็นผงละเอียดอาจช่วยขัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว และสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ผิวหนังออกได้ ดังนั้นการที่นำผงถ่านมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูดซึมสารพิษกับผิวหนังนั้น ประสิทธิภาพด้านการดูดซับสารพิษของผงถ่านน่าจะลดลง ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
  1.บทความสาระน่ารู้ : ถ่านปลุกฤทธิ์ ! จาก link https://www.mtec.or.th/academic-services/mtec-knowledge/552-2016-02-09-03-10-28