คำถาม : ขะขามแขกกับมะเร็งตับ
  • ผู้ป่วยมะเร็งตับ ใช้ยามะขามแขกได้ไหมคะ
  • Date : 25/9/2560 16:54:00
คำตอบ : มีรายงานว่าการใช้มะขามแขกติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เอนไซม์ในตับสูงขึ้น รวมทั้งอาจทำให้เกิดอาการตับบกพร่องและไตวายเฉียบพลัน ดังนั้นผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับตับและไตควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ภายใต้ความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ