คำถาม : มะม่วงหาว มะนาวไม่รู้โห่
  • - เมล็ดของมะม่วงหาว รับประทานได้ไหม มีพิษไหม
    - เมล็ดของมะนาวไม่รู้โห่ รับประทานได้ไหม มีพิษไหม

  • Date : 31/8/2560 16:21:00
คำตอบ : - มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas L. (Auct.)) หรือมะนาวไม่รู้โห่ มะนาวโห่ หนามแดง และหนามขี้แฮด (เชียงใหม่) ยังไม่พบรายงานความเป็นพิษของเมล็ด แต่มีรายงานความเป็นพิษระบุว่าสารสกัดเอทานอลของรากต้นมะนาวไม่รู้โห่เมื่อให้แมวโดยฉีดเข้าเส้นเลือดดำ ฉีดเข้าช่องท้อง และให้ทางปาก ในขนาด 5 - 150 มก./กก. พบว่ามีผลทำให้สัตว์ทดลองคลื่นไส้ อาเจียน เซื่องซึม น้ำมูกไหล ท้องเสีย หายใจแรงและเร็ว (tachypnea) ชัก และตายในที่สุด อย่างไรก็ตาม ในการรับประทานมะนาวไม่รู้โห่ นิยมนำเมล็ดออก เนื่องจากมีรสชาติฝาด ค่ะ

ที่มา : จุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับที่ 29(1)