คำถาม : สมุนไพรกำจัดลูกนำ
  • ตะไคร้ สะระแหน่ กะเพรา เมื่อสกัดมาแล้วช่วยกำจัดลูกนำได้ไหมคะ แล้วจะสกัดด้วยวิธีไหนและในแต่ละสมุนไพรที่กล่าวมาแต่ละชนิดมีสารอะไรที่ทำให้กำจัดลูกน้ำได้คะ
  • Date : 31/8/2560 16:17:00
คำตอบ : ตะไคร้ สะระแหน่ และกระเพรา มีฤทธิ์ในการไล่ยุงและกำจัดลูกน้ำ โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันหอมระเหย และสามารถพบสารสำคัญ ดังนี้
ตะไคร้ มีสารสำคัญ citronella และ geraniol
สะระแหน่ มีสารสำคัญ menthol, menthone , isomenthone, linalool และ epoxyocimene
กะเพรา มีสารสำคัญ eugenol, limonene และ caryophyllene
จากงานวิจัย การทดสอบส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากการกลั่นด้วยน้ำ และละลายน้ำมันหอมระเหยด้วยเอทานอล และผสมลงไปในน้ำ ประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำขึ้นกับความเข้มข้นของน้ำมันแต่ละชนิดในน้ำ

Ref :
- Akono Ntonga P, Baldovini N, Mouray E, Mambu L, Belong P, Grellier P. Activity of Ocimum basilicum, Ocimum canum, and Cymbopogon citratus essential oils against Plasmodium falciparum and mature-stage larvae of Anopheles funestus s.s. Parasite 2014;21:33.
- da Silva Ramos R, Rodrigues AB, Farias AL, Simões RC, Pinheiro MT, Ferreira RM. Chemical composition and in vitro antioxidant, cytotoxic, antimicrobial, and larvicidal activities of the essential oil of Mentha piperita L. (Lamiaceae). ScientificWorldJournal 2017:4927214.
- Pandey AK, Singh P, Tripathi NN. Chemistry and bioactivities of essential oils of some Ocimum species: an overview. Asian Pac J Trop Biomed 2014;4(9):682-694.