คำถาม : Snail ของเห็ดเยื่อไผ่ กับ Snail ของหอยทาก
  • ในหนังสือหรือวารสารต่างๆได้บอกว่า Snail ของเห็ดเยื่อไผ่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหอยทาก 25 - 50 เท่า ซึ่งจะพิสูจน์ทางแลปว่าจริงหรือไม่ และดีกว่ากี่เท่า ไม่ทราบว่าสามารถทำได้หรือไม่ครับ
  • Date : 18/8/2560 15:12:00
คำตอบ : จากการค้นข้อมูล ไม่พบรายละเอียดการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสำคัญที่พบในเห็ดเยื่อไผ่เปรียบเทียบกับน้ำเมือกหอยทากโดยตรง

- มีตัวอย่างวิจัยระบุว่าสาร polysaccharides จากเห็ดเยื่อไผ่ (Dictyophora indusiata) มีฤทธิ์ต้านอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีได้ เป็นต้น แต่เป็นการทดสอบในหลอดทดลองเท่านั้น

- น้ำเมือกหอยทากประกอบด้วยสารสำคัญ เช่น allantoin และ glycolic acid และมีการนำมาใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง

ซึ่งนักวิจัยสามารถทดสอบแยกปริมาณและพิสูจน์สารสำคัญ และเปรียบเทียบคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ได้ ขึ้นอยู่กับว่านักวิจัยต้องการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใดค่ะ

Ref :
- Liu X, Chen Y, Wu L, Wu X, Huang Y, Liu B. Optimization of polysaccharides extraction from Dictyophora indusiata and determination of its antioxidant activity. Int J Biol Macromol 2017;103:175-181.
- El Mubarak MA, Lamari FN, Kontoyannis C. Simultaneous determination of allantoin and glycolic acid in snail mucus and cosmetic creams with high performance liquid chromatography and ultraviolet detection. J Chromatogr A 2013;1322:49-53.