คำถาม : สกัดสารจากดอกดาวกระจาย
  • ถ้าเราจะสกัดสารจากดอกดาวกระจายเราจะสกัดด้วยวิธีใดได้บ้างคะ ดาวกระจายเป็นสารที่มีขั้วหรือไม่มีขั้ว อยากทรายด้วยว่าในดอกดาวกระจายมีสารจำพวกใดอยู่บ้างคะ
  • Date : 18/8/2560 15:08:00
คำตอบ : ดอกดาวกระจาย (Cosmos sulphureus) ประกอบด้วยสารกลุ่มฟีนอลิค (phenolic compounds) เช่น Gallic acid, Protocatechuic acid, p-Hydroxy benzoic acid, Chlorogenic acid และสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoid compounds) เช่น Rutin, Myricetin, Quercetin, Apigenin และ Kaempferol เป็นต้น ซึ่งเป็นสารมีขั้วและค่อนข้างมีขั้ว สามารถละลายได้ในตัวทำละลายชนิดมีขั้ว เช่น น้ำ และตัวทำละลายชนิดกึ่งมีขั้ว เช่น แอลกอฮอล์ จึงสามารถสกัดด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ได้ค่ะ

Ref : - Kaisoon O, Konczak I, Siriamornpun S. Potential health enhancing properties of edible flowers from Thailand. Food Research International 2012;46:563–71.