คำถาม : ว่านตาลเดี่ยว
  • สวัสดีค่ะ ติดตามกระแส ว่านตาลเดี่ยวมาพักหนึ่งแล้วค่ะ ยังสงสัยกับการเคี่ยวว่านตาลเดี่ยวกับหัวกระทิคั้น นั้นสารสำคัญในว่านตาลเดี่ยวเมื่อโดนความร้อน สารสำคัญจะคงอยู่มั้ยค่ะ หรือ สารสำคัญบางตัวยังอยู่ หรือไม่มีสารสำคัญหลงเหลืออยู่เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 18/8/2560 15:04:00
คำตอบ : - การเคี่ยวด้วยกะทิ ซึ่งประกอบด้วยน้ำมัน จัดเป็นตัวทำละลายชนิดไม่มีขั้ว จะใช้สกัดสารสำคัญที่มีคุณสมบัติไม่มีขั้วเช่นเดียวกัน จึงจะละลายในน้ำมันได้ และเป็นสารที่ทนต่อความร้อนได้ดี เช่น การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าไพลด้วยการทอดในน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกลีบดอกไม้เพื่อทำน้ำหอมด้วยไขมันเป็นต้นค่ะ

- จากการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พบว่าสารสำคัญของของหญ้าดอกคำ (Hypoxis aurea; Star grass) หรือ ว่านตาลเดี่ยว เป็นสารกลุ่มกลัยโคไซด์ (glycosides) ซึ่งเป็นสารที่ค่อนข้างมีขั้วและละลายในน้ำหรือแอลกอฮอล์ เพราะฉะนั้นหากต้องการสกัดให้ได้สารสำคัญดังกล่าวออกมา ต้องสกัดสมุนไพรว่านตาลเดี่ยวด้วยน้ำกลั่นหรือสกัดด้วยแอลกอฮอล์ ค่ะ

- นอกจากนี้ในรายงานวิจัยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส ต้านการสร้างเม็ดสีเมลานิน นั้นได้การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ ค่ะ

ที่มา :
1. Proceedings of the 1st Academic Science and Technology Conference ASTC2013 Science and Technology for Better Life 18 March 2013
- In vitro anti-melanogenesis on murine melanoma cell line (B16F10) and tyrosinase inhibition activity of Hypoxis aurea Lour. leave extracts.
- การศึกษาสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนมูลอิสระของสารสกัดเหง้าจากว่านตาลเดี่ยว (Hypoxis aurea Lour.)
2. Boonpisuttinant K, Winitchai S, Keawklin S, Yuenying J, Srisanga P, Meepradit K, Sodamook U. Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activities of Hypoxis aurea lour. Tuberous extracts. Journal of Applied Sciences Research 2013; 9(12);6039
3. Boonpisuttinant K, Sodamook U, Ruksiriwanich W, Winitchai S. In vitro anti-melanogenesis and collagen biosynthesis stimulating activities of star grass (Hypoxis aurea Lour.) extracts. Asian Journal of Applied Sciences 2014; 2(4).