คำถาม : พญากาสัก
  • ไม่ทราบว่า ว่านพญากาสัก มีสรรพคุณหรือประโยชน์อะไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 11/8/2560 12:31:00
คำตอบ : พญากาสัก (Leea macrophylla Roxb.) มีการใช้ตามการแพทย์พื้นบ้านของอินเดียในการรักษาแผล และมีการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พบว่าใบมีฤทธิ์ต้านอักเสบและแก้ปวด รากมีฤทธิ์สมานแผลและต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น แต่เป็นเพียงการทดสอบในหลอดทดลองหรือสัตว์ทดลองเท่านั้น

ทีมา :
1. http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=921
2. Dewanjee S, Dua TK, Sahu R. Potential anti-inflammatory effect of Leea macrophylla Roxb. leaves: a wild edible plant. Food Chem Toxicol 2013;59:514-20.
3. Joshi A, Joshi VK, Pandey D, Hemalatha S. Systematic investigation of ethanolic extract from Leea macrophylla: Implications in wound healing. J Ethnopharmacol 2016;191:95-106.
4. Mahmud ZA, Bachar SC, Hasan CM, Emran TB, Qais N, Uddin MMN. Phytochemical investigations and antioxidant potential of roots of Leea macrophylla (Roxb.). BMC Res Notes 2017;10(1):245