คำถาม : สมุนไพรอะไรใช้แทนสารกันบูดในอาหาร
  • อยากทราบว่าสมุนไพรอะไรใช้แทนสารกันบูดในอาหารได้บ้างคะ
  • Date : 4/8/2560 17:28:00
คำตอบ : มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชหลายชนิดในการถนอมอาหารและวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นสารกันบูด เช่น น้ำมันหอมระเหยจากกระเทียม ตะไคร้หอม ขมิ้น และยูคาลิปตัส เป็นต้น ซึ่งกลไกส่วนใหญ่จะเป็นฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือยีสต์ สำหรับวิธีการหรือรายละเอียดการนำมาใช้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของอาหาร รสชาติ กระบวนการผลิต และขนาดที่ใช้แล้วปลอดภัย เป็นต้น

ที่มา :
- Helal GA, Sarhan MM, Abu Shahla ANK, Abou El-Khair EK. Antimicrobial activity of some essential oils against microorganisms deteriorating fruit juices. Mycobiology 2006; 34(4): 219–229.
- Dhuman R, Aggarwal N, Aneja KR, Kaur M. In Vitro antimicrobial activity of spices and medicinal herbs against selected microbes associated with juices. Int J Microbiol 2016; 2016: 9015802.
- Perricone M, Arace E, Corbo MR, Sinigaglia M, Bevilacqua A. Bioactivity of essential oils: a review on their interaction with food components. Front Microbiol 2015; 6: 76.