คำถาม : ปริมาณสมุนไพรในสารสกัดหยาบ
  • ปริมาณสมุนไพรในสารสกัดหยาบ
    สมุนไพรแห้งสกัดด้วยวิธีการต้มด้วยน้ำ จะคำนวณปริมาณของสมุนไพรในน้ำสกัดอย่างไร เช่น บอระเพ็ด 20 กรัม เปลือกทับทิม 20 กรัม ต้มในน้ำ 1000 ml กรองเอากากออกได้น้ำสกัด 800 ml อยากทราบว่าในน้ำสกัด 800 ml มีส่วนของสมุนไพรทั้งสองตัวจำนวนเท่าใดหรือมีสัดส่วนเท่าใด จะมีวิธีคำนวณอย่างไร

  • Date : 27/7/2560 14:28:00
คำตอบ : จากโจทย์ ใช้พืชชนิดละ (บอระเพ็ด, เปลือกทับทิม) 20 กรัม ต่อน้ำ 1000 มล. สารที่สกัดได้มีปริมาตร 800 มล.

จากข้อมูลที่ได้ไม่สามารถคำนวณได้ว่าในน้ำสกัดมีสารจากสมุนไพรแต่ชนิดละลายอยู่เท่าไหร่ค่ะ บอกได้แต่เพียงว่าสารสกัดน้ำนั้นได้มาจากสมุนไพรเริ่มต้นเท่าไหร่ เช่น ถ้าคำนวณเปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรสารที่สกัดได้ 800 มล. จากพืช 20 ก. เพราะฉะนั้น ใน 100 มล. จะมาจากพืช = 20x100/800 = 2.5) หมายความว่า สารสกัดน้ำ 100 ml มาจากสมุนไพรแห้งทั้งสองชนิดอย่างละ 2.5 กรัม แต่ถ้าอยากทราบว่าสารสกัดที่ได้มีสารที่ละลายอยู่ในสารสกัดที่มาจากสมุนไพรแต่ละชนิดเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้เนื่องจากต้มผสมกัน หากต้องการทราบจะต้องต้มแต่ละชนิดแยกกันในอัตราส่วนเดียวกับที่ต้มรวมกัน แล้วกรองเอาส่วนของเหลวไปทำให้แห้ง แล้วชั่งน้ำหนักของสารสกัดแห้งของพืชแต่ละชนิด ถึงจะคำนวณปริมาณสารสกัดที่ได้ของพืชแต่ละชนิดได้อย่างคร่าวๆ จากสูตร %yield = น้ำหนักสารสกัดแห้ง (g) x100 (ml) /ปริมาตรของสารสกัดที่กรองได้ (ml) แล้วจึงนำมาคำนวณเป็นสัดส่วนสารสกัดจากพืชทั้งสองชนิดถ้าหากต้มรวมกันได้