คำถาม : ว่านตาลเดี่ยว กับ ว่านสากเหล็ก
  • ว่านตาลเดี่ยว กับ ว่านสากเหล็ก คือ พืชชนิดเดี่ยวกันมั้ยค่ะ หรือคนละชนิดกัน เพราะลักษณะเหมือนกันมาก ทั้งต้น ดอก เมล็ด มีวิธีสังเกตยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 14/7/2560 16:40:00
คำตอบ : เป็นพืชคนละต้นกันค่ะ

ว่านสากเหล็ก มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Monocarpia latifolia

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุก ทุกส่วนมีขน ใบเดี่ยว เกิดจากรากรูปวงรีถึงรูปวงรี ใบกว้าง 5-10 ซม. ยาว 30-100 ซม. ก้านใบยาว ดอกช่อออกเป็นกระจุกแน่นรูปทรงกระบอกถึงทรงรูปไข่ กว้างและยาว 2-6 ซม. ใบประดับสีเขียว ยาว 1-6 ซม. กลีบรวมสีเหลืองมี 6 กลีบ มีขน โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 8-40 มม. ปลายแยกเป็นแฉก 6 แฉก ยาว 8-12 มม. ผลมีลักษณะกลม ผลสดไม่แตก สีขาวถึงเขียว ยาว 10-25 มม. ปลายเป็นจะงอย

ส่วนว่านตาลเดี่ยว หรือตาลเดี่ยว มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Hypoxis aurea

มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คือ เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก สูงประมาณ 30 ซม. ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียนรอบออกจากต้นที่อยู่ชิดดิน ไม่มีหูใบ แผ่นใบรูปแบบยาวรี กว้าง 1-5 มม. ยาว 4-30 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแผ่เป็นกาบหน้าตัดหุ้มรอบต้น ขอบใบเรียบผิวใบเกลี้ยงหรือมีขนละเอียดประปราย ดอกออก 1-2 ดอก ที่ปลายช่อดอกซึ่งยาว 4-12 ซม. แต่ละดอกมีใบประดับคล้ายขนรองรับ ก้านดอกสั้น วงกลีบรวม 6 กลีบ เรียงตัวเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ กลีบชั้นนอกมีโคนเชื่อมติดกันเป็นท่อหรือรูปทรงกระบอก ส่วนปลายแยกเป็นรูปไข่ปลายแหลม 3 แฉก ผิวด้านนอกของกลีบมีสีเขียวและมีขนละเอียดปกคลุม ด้านในสีเหลืองเป็นสีเดียวกับกลีบชั้นใน 3 กลีบ ซึ่งเรียงสลับกับกลีบชั้นนอก มีเกสรเพศผู้ 6 อัน รังไข่ 1 อัน ผลมีลักษณะเป็นฝักรูปยาวรีหรือปลายโป่งคล้ายกระบอง ยาวประมาณ 7 มม. ภายในมีเมล็ดรูปทรงกลมจำนวนมาก เปลือกเมล็ดชั้นนอกมีสีดำ