คำถาม : หนามแดง
  • อยากทราบพิษวิทยาของมะม่วงหาวมะนาวโห่หรือหนามแดงว่ามีการศึกษาไหนเคยทำไว้มั้ย
  • Date : 14/6/2560 11:21:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานการศึกษาพิษวิทยาของส่วนผล แต่ส่วนรากแสดงความเป็นพิษเมื่อให้สารสกัดเอทานอลของรากต้นมะนาวไม่รู้โห่โดยฉีดเข้าเส้นเลือดดำ ฉีดเข้าช่องท้อง และให้ทางปากของแมวในขนาด 5 - 150 มก./กก. พบว่ามีผลทำให้สัตว์ทดลองคลื่นไส้ อาเจียน เซื่องซึม น้ำมูกไหล ท้องเสีย หายใจแรงและเร็ว (tachypnea) ชัก และตายในที่สุด โดยการให้ทางหลอดเลือดดำจะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนเร็วที่สุด คือใช้เวลา 3 - 5 นาที หลังจากให้สาร ส่วนการให้ทางช่องท้อง และทางปากใช้เวลา 10 - 20 และ 40 - 60 นาที ตามลำดับ แมวที่ได้รับสารสกัดทางเส้นเลือดดำทุกตัวตายภายในเวลา 1 - 2 ชั่วโมงหลังจากให้สาร เมื่อผ่าอวัยวะภายในพบว่าตับผิดปกติ มีการบวมของเซลล์ตับ (liver congestion) มีจุดเลือด (petechial hemorrhages) ที่ปอด และผนังลำไส้เล็กค่ะ หากต้องการเอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม สามารถมาสืบค้นได้ที่สำนักงาน หรือสอบถามได้ที่ 02-3544327 ค่ะ