คำถาม : กวาวเครือแดง
  • การรับประทานกวาวเครือแดง มีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างครับ
  • Date : 14/6/2560 11:20:00
คำตอบ : ตามตำรายาไทยระบุว่ากวาวเครือแดงสามารถใช้รับประทานเพื่อเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังและเชื่อว่าสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้ จากการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดกวาวเครือแดงพบว่ามีผลเพิ่มปริมาณอสุจิและน้ำหนักของต่อมลูกหมากในสัตว์ทดลอง และมีการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครเพศชาย โดยให้รับประทานกวาวเครือแดงแคปซูลขนาด 250 มก./แคปซูล วันละ 4 เม็ด เป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นตอบแบบสอบถามดัชนีชี้วัดสมรรถภาพทางเพศพบว่าการรับประทานแคปซูลกวาวเครือแดงทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น 82.4% และไม่มีผลต่อระดับฮอร์โมน testosterone ในอาสาสมัคร

อย่างไรก็ตามการศึกษาผลของกวาวเครือแดงในขนาดสูงและต่อเนื่องระยะยาวกลับแสดงความเป็นพิษ เมื่อป้อนผงกวาวเครือแดงให้แก่หนูแรท ต่อเนื่องกัน 90 วัน มีผลทำให้ระดับเอนไซม์ alkaline phosphatase และ aspartate aminotransferase ในตับสูงขึ้น และมีแนวโน้มทำให้ฮอร์โมนเพศลดลง โดยขนาดที่เริ่มก่อให้เกิดความเป็นพิษคือ 150 มก./กก.น้ำหนักตัว และค่าความเป็นพิษแปรผันตรงกับขนาดและระยะเวลาที่ให้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าการรับประทานกวาวเครือแดงมากเกินไปอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อตับและระดับฮอร์โมนเพศได้ได้ อีกทั้งในขณะนี้ยังไม่พบรายงานการศึกษาความเป็นพิษในคน จึงควรเลือกใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะ