คำถาม : สารในเปลือกล้วยรักษาโรคหูด
  • อยากทราบว่าสารที่อยู่ในเปลือกล้วยที่รักษาโรคหูดได้คือสารอะไรและมีวิธีสกัดสารนั้นออกมามั้ยครับ
  • Date : 11/5/2560 13:57:00
คำตอบ : มีการใช้เปลือกกล้วยในการรักษาหูดในการแพทย์ทางเลือกโดยตัดเปลือกกล้วยสุกให้เป็นชิ้นสีเหลี่ยมแล้วนำไปปิดทับบนหูดในตอนกลางคืน ทำทุกคืนประมาณ 2 ถึง 3 สัปดาห์ หูดจะหายไป อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานวิจัยว่าเปลือกกล้วยช่วยรักษาโรคหูดได้ ส่วนสารที่พบในเปลือกกล้วยที่มีรายงานได้แก่สารกลุ่มแทนนิน สารประกอบฟีโนลิก แคโรทีนอยด์ ไฟเบอร์ และโพลีแซคคาไรด์ แต่ยังไม่มีรายงานว่าสารใดเป็นสารออกฤทธิ์ช่วยรักษาโรคหูด