คำถาม : การใช้สมุนไพรเป็นระยะเวลานาน
  • การใช้สมุนไพรเป็นระยะเวลานานแค่ไหนจึงจะมีผลต่อไต แล้วต้องใช้นานแค่ไหนจึงจะสามารถตรวจไตได้ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 10/4/2560 17:05:00
คำตอบ : ถ้าหากผู้ใช้มีโรคไต และไปรับประทานสมุนไพรที่มีผลกับไตก็จะปรากฏอาการได้เลย แต่ถ้าผู้ใช้เป็นคนปกติไม่มีโรคตับ ไต การใช้สมุนไพรต่อเนื่องก็ควรที่จะตรวจดูการทำงานของตับและไต ทุก 3- 6 เดือน เพื่อเป็นการดูว่ามีการสะสมของสารในสมุนไพร และทำให้เกิดพิษที่ตับหรือไต หรือไม่ ค่ะ (ควรตรวจดูการทำงานของตับ ไต ก่อนรับประทานสมุนไพร เพื่อจะได้เปรียบเทียบได้ค่ะ)