คำถาม : ชาอู่หลง
  • ชาอู่หลง มีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล กับความดันโลหิตไหมครับ
  • Date : 10/4/2560 17:04:00
คำตอบ : ชาอูหลงเป็นชาที่ได้จากต้นชาเหมือนกัน โดยผ่านกระบวนการหมักเพียงบางส่วน (semi-fermented tea) ก่อนนำไปทำแห้ง พบสารสำคัญมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และมีรายงานทางคลินิกระบุว่าชาอู่หลงมีฤทธิ์ลดระดับไขมัน และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ รวมทั้งมีรายงานการศึกษาในคนจีนพบว่าการดื่มชาเขียวหรือชาอูหลง 120 มล./วัน เป็นเวลา 1 ปี ช่วยป้องกันความเสี่ยงของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ ทั้งนี้ควรควบคุมอาหารควบคู่กับการออกกำลังกายให้เหมาะสมค่ะ

อ้างอิง :
- จุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับที่ 27(3): ชาลดความอ้วนได้จริงหรือ ?
- Shimada K, Kawarabayashi T, Tanaka A, Fukuda D, Nakamura Y, et al. Oolong tea increases plasma adiponectin levels and low-density lipoprotein particle size in patients with coronary artery disease. Diabetes Res Clin Pract 2004;65(3):227-34.
- Yang YC, Lu FH, Wu JS, Wu CH, Chang CJ. The protective effect of habitual tea consumption on hypertension. Arch Intern Med 2004;164(14):1534-40.